Øvelser

Her kommer nyheder

 

Nyheder

 

Dine Styrker

 

HJEMMESIDE – STYRKEØVELSER

 

1) Find 5 topstyrker

 

a: Kig på kortene og lad dig inspirere af teksterne. Vælg de fem styrkekort, som passer bedst på dig.

Reflekter gerne over i hvilke situationer, dine topstyrker kommer til udtryk.

 

b: Du skal ved at kigge på billederne og de små tekster finde de fem styrkekort, som passer bedst til dig.

Det kan være en idé at finde en styrke ad gangen.

 

2) Topstyrke-interview

 

To og to udspørger I hinanden om jeres topstyrker. Gå i dybden med hv-spørgsmål.

F.eks. Hvordan har du på det seneste brugt dine topstyrker?

 

3) Bidrag med en styrke

 

Gruppen definerer en konkret og relevant opgave, som skal løses i fællesskab.

På skift byder hvert gruppemedlem ind med, hvordan netop dette medlems topstyrker kan bidrage til en løsning.

Byd ind med en topstyrke ad gangen.

 

4) Find en kammerats styrke

 

To og to skal I på skift prøve at gætte hinandens styrker. Ud fra styrkekortene skal du prøve at finde din makkers topstyrker.

Forklar din makker, hvorfor du har valgt netop disse styrkekort.

 

5) Gæt min styrke

 

Beskriv dine styrker en ad gangen for en gruppe uden at nævne styrkens navn. Lad de andre gætte dine styrker.

 

6) Tag en styrke

 

Man tager en styrke ad gangen hver morgen på klassen.

Hvordan kan I kende denne styrke?

Hvor skal man gøre brug ad denne styrke?

Hvordan kan man bruge denne styrke?

Hvordan kan I udvikle denne styrke?

Til hvilke opgaver har I brug for denne styrke?

Kender I nogle, der har denne styrke? Hvilke kendte personer?

Etc.

7. Skriv med styrke

 

Skriv i en bestemt genre.

F.eks.: Novelle, essay, øjenvidneberetning

Lad personerne have forskellige styrker.

Du skal nu lade personerne bruge deres styrker undervejs i din historie.

 

8. På jagt efter styrker

 

Find styrker hos dine lærere – gerne hos mange lærere.

Hvordan bruger de deres styrker i skolen og i undervisningen?

Hvilken betydning har det for jer?

Er der styrker alle lærerne har?

Er der styrker, det er en fordel at have som lærere?

Prøv det samme med andre fagpersoner – f.eks. elektrikeren, bageren, brugsuddeleren, pedellen, rengøringspersonalet

 

9. Topstyrker hos dine elever

 

Beskriv hvilke topstyrker, der er dine elevers topstyrker.

I hvilke situationer ser I eleven bruge sine topstyrker?

Hvilke styrker vil det hjælpe eleven at øve sig på at anvende noget mere?

 

10. Styrker i brug

 

Beskriv eller fortæl om en situation, hvor eleven fungerede godt.

Hvilke styrker anvendte eleven?

Hvordan brugte eleven sine styrker?

Var nogle af de anvendte styrker elevens topstyrker?

 

 

Dine Styrker Lisbet Steen Mortensen - Mariane Schmidt – Svend Erik Schmidt